Olayları ya da adlan anımsayamama durumu. Bilinçaltı bir yönseme, kişinin hoş olmayan olaylan zihninden uzaklaştırmasını sağlar. Aynı dinamik "eksik davranışlarda" (örneğin evden mektup atma amacıyla çıkıp mektubu postaya vermemek), dil yanlışlıklarında, dikkatsizliklerde ve S. Freud'un güncel yaşam psikopatolojisi çerçevesinde çözümlediği başka birçok olguda da yi- nelenir. Duygusal huzursuzluklara bağlı ad unutkanlığı bazı nevrotiklerde sık görülür.