Bİr maddenin biyolojik yöntemlerle ölçülen, farmakolojik olarak etkin miktan. Bu ölçüm, laboratuvardaki deney hayvanlarına madde verildikten sonra elde edilen organik yanıt incelenerek elde edilir. Bu doz belirlemesi çeşitli maddelerin miktarlannın fiziksel araçlarla daha kesin biçimde yapılmasının olanaksız olduğu durumlarda kullanılır. Bu yöntemle ölçülen maddeler arasında bazı hormonlar, vitaminler, antibiyotikler ve bütünüyle saf halde elde edilemeyen çeşitli ilaçlar sayılabilir.