İnsan vücudunun iç organlanm ve olası patolojik değişimlerini incelemek amacıyla sesüstü (ultrason) dalgalarını kullanmaya dayanan tanı yöntemi. Bunun için sesüstü dalgaları yayan bir aygıttan yararlanılır. Sesüstü dalgalar ses dalgalarından farklı olarak istenen yöne doğru gönderilebilir ve özellikle yumuşak dokularda belirgin bir derinliğe ulaşabilirler. Aynca yollan boyunca karşılaştıkları engelin yoğunluğuna göre değişik biçimde yansırlar. Böylece çeşitli yapıların biçimini ve bulunduktan derinliği saptamaya olanak verirler. Ultrasonografi kardiyolojide, kadın hastalıklan ve doğumda, cerrahide yaygın olarak kullanılmaktadır.