Ultrasonun çeşitli biyolojik etkilerinden yararlanmaya yönelik fizik tedavi yöntemi. Sesüstü dalgalar üreten bir enerji kaynağının tedaviye alınan vücut bölümüne doğrudan ya da bir sıvı ortam aracılığıyla uygulanmasına dayanır. Tedavi edilen dokunun mekanik zorlanmalara karşı direncini artırma ve bölgesel sıcaklığı yükseltme gibi fiziksel etkilerin yanı sıra, özellikle büyük moleküllü yapılarda iyonizasyon, uzun zincirlerin parçalanması, ozmotik alışverişin hızlandırılması gibi kimyasal değişimlere neden olur. Analjezik (ağrı kesici), anti-enflamatuvar (iltihap giderici) ve spazmalitik (spazm çözücü) etkisi sayesinde dokunun beslenme koşullarında değişim ve iyileşme sağlar. Bu tedavi yöntemi ankilozan spondilit (omurların bütünüyle birbirine kaynaşmasıyla seyreden ağır bir hastalık), spondilartroz (omurga kireçlenmesi), artrit (eklem iltihabı) gibi hareket sistemini; nevralji (sinir ağrısı), nevrit (sinir iltihabı) gibi sinir sistemini; varisli ülser gibi deriyi ilgilendiren çeşitli hastalıkların yanı sıra solunum, ürogenital ve kalp-dolaşım sistemini etkileyen bazı hastalıklarda da son derece iyi sonuçlar vermektedir.