Hücrelerin belirli bir amaca yönelik işlevi olmadan dur-durulamayacak biçimde çoğalmasıyla ortaya çıkan anormal doku. Bütün tümörler iyi ya da kötü huylu olmak üzere iki grupta incelenir. İyi huylu tümörler, kaynaklandıktan dokununkilere benzer ya da eş hücreler içerir; belirli bir düzen içinde bir araya gelmiş hücrelerin çevresinde genellikle lifsi bağdokudan bir kılıf vardır. tyi huylu tümörler çevredeki dokulara yayılmadığı gibi, başka bölgelerde metastazlara neden olmaz. Buna karşılık kötü huylu tümörlerde hücre çoğalmasının önüne geçilemez; tümör giderek büyümekle kalmaz, kan ve lenf dokusuyla vücutta yayılarak metastaz yapar. Bu tip tümör hücrelerinin boyu, biçimi ve yapısı kaynaklandığı hücrelerden çok farklıdır. Bu sınıflandırmaya karşın, kesinlikle iyi ya da kötü huylu olarak nitelendirileme-yen çeşitli tümör tipleri de vardır.