Hastalık nedeni ve enfeksiyon kaynağı olabilecek mikroplan taşıyan insan ya da hayvan. İnsan hastalığın kuluçka dönemi boyunca ya da iyileşirken klinik belirtiler kaybolduktan sonra uzunca bir dönem boyunca taşıyıcı olabilir. Bazı kişilerde daha sonra vücut ile mikrop arasında bir çeşit denge oluşur; bu nedenle mikroorganizma kalıcı olarak, herhangi bir bozukluk yaratmadan ya da hastalığın dönem dönem alevlenmesine yol açarak yerleşir ve bu kişiler kronik taşıyıcılar olarak adlandırılır. Bazılarında İse taşıyıcılık durumu, hastalığın ortaya çıkmasını engelleyen doğal ya da edinilmiş bağışıklıkla kişide hastalık belirtileri ortaya çıkmaksızın bulunabilir.