Bir toplulukta epidemiyolojik araştırma amacıyla ya da erken tanı koyup zamanında etkili tedaviye başlamak için, belirli bir hastalığa tutulmuş kişilerin sistemli olarak araştırılması. Çeşitli ülkelerde verem (göğüs mikrofilmi ya da tüberkülin testiyle) ve dölyatağı kanseri (dölyolu salgısının sitolojik incelemesiyle) taramaları yaygın olarak uygulanır.