Her kalp alışında karıncık tarafından pompalanan kan miktarı. Yaklaşık SOml'dir.