Kalbin etkinliği sırasında kulakçık ve karıncık kaslarının kasıldığı evre. Diyastolun sonunda kanncıklar kanla dolduğunda, kas lifleri kasılmaya başlar. Bu da karıncık içindeki basınçta artışa ve kulakçıklarla karıncıklar arasındaki kapakların kapanmasına neden olur. Böylece içinde basıncın hızla arttığı kapalı bir oda meydana gelir (izometrik sistol). Atardamar basıncına ulaşılmasıyla birlikte yanmay kapakçıkları (aort ve akciğer atardamarının çıkışlarında bulunan kapaklar) açılır. Böylece kanın pompalanması, yani tam ve gerçek sistol başlar. Sistolde kısa süren birinci evreye hızlı pompalama denir. Bu evrede kan gittikçe artan bir hızla çıkmaya devam eder. Yavaş pompalama olarak bilinen ikinci evrede ise kanın çıkış hızı gittikçe azalır. Sistol süreci sistolik atımın sona ermesiyle biter. Böylece itici bir gücün desteğinden yoksun kalan atardamardaki kan sütunu geriye doğru kısa bir hareket yapar. Bu da yarımay kapakçıklarının kapanmasına neden olur.