İdrar kesesi içine kontrast madde verilerek, bu organın incelenmesini sağlayan radyolojik tanı yöntemi. Yukarıdan aşağıya sistografi yönteminde, kontrast madde toplardamardan enjekte edilir, bu maddenin böbrekten süzülüp, idrar kesesine toplanmasıyla incelenme yapılabilir. Aşağıdan yukanya sistografide ise kontrast madde doğrudan bir sonda ile siyekten idrar kesesine doldurularak inceleme yapılır. Kontrast madde idrar kesesinde ağrı uyandırmadan gittikçe artan bir genleşme sağlayabilmek için, yavaş yavaş doldurulur. Sİstografik inceleme, idrar kesesi duvarlarının esnekliğiyle, mukozanın durumuyla ya da bu organda divertikül (cepleşme), taş, tümör gibi oluşumların varlığı gibi çeşitli idrar kesesi hastalıklarıyla ilgili değerli bilgiler verir.