Dolaşan sıvıların döküldüğü ve içinde toplandığı farklı anatomik yapılara verilen ortak ad.-Örümceksizar altı sarnıçlar (subaraknoit sisterna) Sinir dokusunun yüzeyine sıkıca yapışmış pia mater (in-cezar) ile araknoit (Örümceksizar) arasında bulunan ve içi beyin-omurilik sıvısıyla dolu olan boşluk. Boyutları büyük olan Örümceksizar altı sarnıçlar şunlardır: Beyincik kıvrımları ile soğaniliğin üst yüzeyi arasında bulunan alt beyincik sarnıcı (büyük sisterna); görme sinirleri çaprazında bulunan, alın lobuyla şakak lobunu ayıran Silvius kanalı(*) bölgesinde bulunan Sİlvius sarnıcı; beyin sapları arası sarnıcı; beynin enine yarığı hizasında bulunan büyük beyin toplardamarı sarnıcı; nasırsı cismin üzerinde bulunan nasırsı cisim sarnıcı. Bütün bu boşluklar birbirleriyle ve daha derinde bulunan beyin karıncıklanyla bağlantı halindedir. Beyin-omurilİk sıvısı, karıncık ve sarnıçların oluşturduğu bu boşluklar sisteminde dolaşır. -Pecquet sarnıcı Bel bölgesindeki iki lenf kütüğünün (karaciğeroniki-parmakbağırsağı kütüğü ve mezenter kütüğü) birleşmesiyle oluşan ampul biçimli genişleme. Bazı kişilerde bulunmayabilir. Karında, omurganın Önünde ve ikinci bel omurunun hizasında yer alır. Lenfi kan dolaşımına aktaran göğüs lenf kanalı bu sarnıçtan çıkar.