Ağ biçiminde dizilmiş liflerden oluşan doku. Bu doku tipini oluşturan hücreler retiküler hücre (ağsı doku hücresi) adını alır. Çaplan 1.000 Â ile 1,5 \ı arasında değişen ağsı liflerin gümüş tuzu içeren boyaları tutma özelliği bulunduğundan, bu yöntemle boyanmış doku kesitleri mikroskop altında incelendiğinde ağsı doku görülebilir. Bu lifleri oluşturan 100-500 Â çapındaki lifçikler ise ancak elektron mikroskopuyla görülebilir. Daha kalın olan ağsı lifler, kollajen liflerine benzeyen bir yapıdadır. Ağsı doku hücreleri düzensiz biçimlidir; sitoplazmalan dallanmalar gösterir. Bu hücreler ağsı liflerden örülü bir iskelet (temel) üzerine sıkıca bağlanmıştır ve hücre uzantılan aracılığıyla birleşmiştir. Fagositoz (yutma) özelliği olan ağsı doku hücreleri, retiküloendotelyal sistemin en önemli öğelerinden biridir; antijenlerle lenfositlerin tepkimesini hazırlayıcı ve kolaylaştırıcı İşlevleri vardır. Ağsı doku lenf yapısındaki organların (lenf düğümü, dalak, timus, bademcik) ve kan yapımında görev alan kemik iliğinin destek dokusunu oluşturur.