Psikanalizde kullanılan ve bilinç düzeyinde kabul edilmeyen düşüncelerin etkin bir süreç sonucunda bilinçten uzaklaştırılmasını belirten terim. Duygusal yükü bilinçte çatışma yaratabilecek nitelikte olan düşünceler özel bir güç harcanarak bilinçaltına itilir. Bu baskılama mekanizması düşünceye ya da onun duygusal içeriğine ayn ayrı yöneltilmiş olabileceği gibi, her ikisini aynı anda hedef alabilir. Babasına karşı bilinçli olarak nefret duygulan besleyen bir çocuk örneğinde hem nefret düşüncesi, hem de bu düşüncenin duygusal içeriği (yani nefret) bilinçaltına itilmiş olabilir. Bu durumda düşünce, çocuğun üstlerinden nefret etmesi biçiminde dışa vurulabilir ve görünürde bu nefretin baba nefretiyle hiç bir bağıntısı yoktur. Buna karşılık yalnızca baba düşüncesinin bilinçaltına atıldığı durumda nefret bir başkası üzerine aktarılır, ama bu kişi baba ve onun imgesiyle bağdaşan biri değildir. Yalnızca nefretin, yani düşüncenin duygusal içeriğinin baskılandığı durumlarda ise düşünce (baba) başka bir duygusal içerik (örneğin aşk) kazanabilir. Psikanalizde önemli bir yeri olan baskılama, ruh hastalıkları alanında da sık sık başvurulan bir kavramdır.