Serumdaki protrombin ve faktör V, VII ve X miktarı konusunda bilgi edinmeyi sağlayan bir inceleme. Karaciğer hastalıklarında, K vitamini eksikliklerinde, ağız yoluyla alınan pıhtılaşmayı önleyici ilaçların etkilerini izleme ve seçilen ilacın dozunu doğru olarak belirleme açısından gereklidir. Protrombin etkinliğiyle ters orantılıdır. Ölçüm kanda yapılır. Normal değerler zaman olarak 11-14 saniye, etkinlik olarak yüzde 80-100'dür.