Karaciğer işlevlerini, daha doğru bir deyişle karaciğerin antma kapasitesini ölçmeyi sağlayan bir inceleme yöntemi. Hastaya sodyum benzoatm verilmesinden sonra, idrarda hippürik asit çıkışına bakılır.