Çiğneme kaslarının kasılmasıyla altçene yükseldiğinde üst ve alt dişlerin çiğneme yüzeylerinin karşılıklı gelme (kavuşma) durumu. Kalıcı birinci azıdişlerinin karşılıklı ilişkisine bakılarak sınıflandırılabilir. Angle tarafından yapılan en basit ve bilinen sınıflandırmada üç oklüzyon tipi ayırt edilir. Birinci tipte herhangi bir kapanma bozukluğu görülmez (normal oklüzyon); ikinci tipte üstçe-ne altçeneye göre öne doğru çıkar (distooklüzyon); üçüncü tipte ise altçene üstçeneye göre Öne çıkıktır (mezyooklüzyon). Çenenin öne doğru çıkması progna-tizm olarak bilinir. Kapanma bozukluğunun türü ve olası nedeni çeşitli inceleme ve ölçümlerle belirlenir. Solunumu zorlaştırabilecek engellerin (geniz bademciklerinde çiçek açar gibi yayılma, bademciklerde aşın büyüme, burun bölmesinde eğrilik) ve kötü alışkanlıkların (başparmağı emme) giderilmesi yoluna gidilir. Daha sonra özel aygıtlar kullanılarak oklüzyonun düzeltilmesine çalışılır. (Bak. ortodonti).