Psikanaliz kuramına göre, çocuk gelişiminde kızların babalarına, erkek çocukların annelerine karşı cinsel ağırlıklı aşırı ilgi ve sahiplenme isteği duyması. Buna bağlı olarak kızlarda anneyi, erkek çocuklarda da babayı rakip olarak görme eğilimi ortaya çıkar. Oidipus kompleksinin aşılması, çocuğu aynı cinsten ebeveynle özdeşlemeye ve aşk nesnesini kesin biçimde karşı cinsten seçmeye götürür. Ayrıca bu kompleksin aşılması, kişi üzerinde kurallara dayalı bir denetim uygulayan üstbenliğin isteklerinin düzenlenmesini sağlar. Freud'a göre Oidipus kompleksi libido gelişiminin 3-5 yaş arasındaki fallik evresinde ortaya çıkar.1 Melanie Klein bu kompleksin bazı temel Özelliklerinin, özellikle üstbenlik oluşumunun ve suçluluk bunaltısının daha birinci yaşta geliştiğini savunur.