Cinsel ilişkiyi kadının fizyolojik olarak döllenebilir olmadığı dönemlerle sınırlı tutmaya dayanan doğum kontrol yöntemi. Adını Japon hekim Ogino Kusaku ve Avusturyalı hekim Hermann Knaus'tan alır. Kadının her âdet çevriminde genellikle tek bir yumurta oluşmasını ve bunun 24-36 saat kadar döllenebilir kalmasını temel alır. Spermler kadının üreme organlarında yalnız 72 saat yaşayabilir. Bu durumda, gebelikten kaçınmak için, kuramsal olarak her âdet çevriminde 3-4 gün cinsel ilişkide bulunulmamalıdır. Ama yumurtlama her âdet çevriminde aynı güne rastlamayabilir; pek çok fiziksel, kimyasal, ruhsal etkenlerden dolayı gecikebilir ya da erken olabilir. Üretken dönemi belirlemek için son 12 aylık âdet çevrimlerinin temel alınması önerilirse de, yumurtlama gününü iki gün Öncesinden kesin olarak belirleyebilecek, uygulanması kolay yöntemler yoktur. Ogino-Knaus yönteminde düzenli âdet çevrimi olan kadınlarda, 8 günlük gebelikten korunma süresi, yumurtlama gününün (çevrimin 14, günü) öncesine ve sonrasına dağılır. Ama özellikle düzensiz âdet gören kadınlarda bu yöntemin güvenilirliği azdır.