Böbreğin çeşitli yapılarında İltihabi süreçlerin yarattığı böbrek hastalıklarını tanımlayan genel terim. Süreç, böbrek glomerüllerinde (kılcal damar yumakçığı) etkili olursa hastalık glomerülonefrit(*) adını alır. İltihabi süreç öncelikle böbrek damarlarında, borucuklarında ve glomerüller arasındaki bağdokuda ortaya çıkar ve yerel olursa dokular arası nefritten söz edilir. Dokular arası bağdoku iltihaplanması ve böbrek havuzcuğu mukozasının iltihaplanmasının birlikte olması piyelonefrit(*) adını alır. Dokular arası nefrit, çeşitli tipte mikroorganizmalara (örneğin stafilokoklar, koli basili, verem basili vb) bağlı olarak gelişebilir. Bu mikroorganizmalar böbreğe, enfekte olmuş yakın organlardan ya da nefrit genel bir hastalığın seyri içinde ortaya çıkmışsa, kan yoluyla ulaşabilir. Zehirli maddeler (ağır metaller), ilaçlar (özellikle sulfamit grubu ve fenasetin), iyonize ışınımlar, metabolizma hastalıkları da (hiperürisemi, gut hastalığı), dokular arası bir nefrit nedeni olabilir.