Konuşmanın hızlanması; genellikle düşünce akımının hızlanması ile birlikte görülür. Keyİflilik (öfori) anlarında, hafif sarhoşluk durumlarında ya da belirgin ve kuşkusuz hastalık belirtisi olarak manik uyarılma durumlarında görülür.