Kalsitonin testini neden yaptırmanız gerekir?

Medüller tiroid kanserin ve C-hücre hiperplazisi teşhis ve takibine yardımcı olmak, MEN 2 (çoklu hormonal neoplazi tip 2) tehlikesi taşıyan kişileri tespit etmek için bu testin yapılması istenir.

Kalsitonin testini ne zaman yaptırmanız gerekir?

Eğer doktorunuz, medüller tiroid kanseri olduğunuzdan şüphelenirse ya da şu an medüller tiroid kanser için tedavi görmekteyseniz ya da aile üyelerinden birinde medüller tiroid kanseri ya da MEN2 öyküsü varsa bu test yapılır.

Kalsitonin testi için kullanılacak gerekli numune örneği nedir?

Bu test için bir kol damarınızdan alınacak kan örneği yeterli olacaktır.

Kalsitonin testi için yapılması gereken hazırlıklar var mıdır?

Test için herhangi bir hazırlık yapılması gerekmemektedir

Rutin olarak yapılan tarama testi olarak neden kalsitonin testi yapılmamaktadır?

C-hücre hiperplazisi ve medüller tiroid kanseri toplum genelinde çok az görülür. Öyle ki kalsitonin taraması yapmaya değmez. Bu sebeple rutin olarak yapılan tarama testlerinden değildir.

Tiroid bezim çıkartılırsa kalsitonininimi yerine koymam gerekecek mi? 

Hayır, gerekmez. Vücudunuz kalsitoninsiz de çalışabilir. Fakat metabolizmanızı düzene sokmak için başka tiroid hormonlarını da (genellikle T4) almanız gerekecektir

Besin katkısı olarak kalsitonin kullanımı doğru mudur? 

Evet, kalsitonin kullanılır. Ancak tamamen farklı bir amaç için kullanılır. Çok yüksek dozlarda verildiğinde kemiğin parçalanmasını (emilimi) önlediğinden bazen kalsitonin osteoporozu olan kişilere ilaç olarak da verilmektedir. Kalsitoninin kemik yoğunluğunu normak düzeylerde tutup kemik ağrılarını çok ciddi bir şekilde giderici etkisi olduğu bilinir.

Test Sonucu Ne Anlama Gelir?

Kalsitonin seviyelerinde görülecek aşırı artış seviyeleri vücutta kalsitonin üretiminin olduğu anlamına gelecektir. Anlamlı miktarlarda yükselen kalsitonin seviyeleri c-hücre hiperplazisi ya da medüller tiroid kanserlerinin iyi bir belirteci olacaktır. Ayrıca doktorunuz bu kanser çeşitlerine tanı koyabilmek için tiroid biyopsisi, taraması ve ultrasonografi gibi farklı testlerden de yararlanacaktır. 

Medüller tiroid kanserinin başarılı bir tedavi sürecinden geçmesi sonucunda kalsitonin seviyelerinde genellikle düşme görülecektir. Bu değerler süre geçtikçe az miktarlarda olursa tedavinin etkili bir sonuç verdiği bilinebilir. Bazı durumlarda kalsitonin seviyeleri düşer ancak buna rağmen tedaviden sonra orta seviyelerde yükselmeye devam eder. Bu gibi bir tespit yapılırsa bir miktar kalsitonin üreten dokunun vücutta halen daha kaldığı anlamı çıkartılabilir. Doktorunuz vücudunuzdaki kalsitonin seviyelerini takip etmeli ve zamanlar oluşabilecek artışları gözlemlemelidir. Kalsitonin seviyeleri arttıkça olası bir medüller tiroid kanserinin tekrarlama riskinden söz edilebilir.