Glikojenin hücre içinde glikoza yıkılması. Glikojenoliz, adrenalin (karaciğer ve kasta) ve glükagon (karaciğerde) hormonları tarafından uyarılır. Glikojen, fosforilaz enzimi tarafından parçalanır. Glikojenin dallanma yerlerinde ise parçalama işlemi amüo-1,6 glikozidaz enzİ-mince gerçekleştirilir. Glikojenin parçalanmasıyla açığa çıkan glikoz-1 -fosfat, fosfoglikomutaz enzimince glikoz-6-fosfata dönüştürülür. Glikoz-6-fosfat glikoliz ve pen-tozfosfat çevrimiyle glikoz-6-fosfat fosfataz tarafından fosfordan ayrılarak serbest glikoz halinde kana verilir.