idrarla fosfat halinde atılan günlük fosfor miktarı. Beslenmeye göre büyük ölçüde değişen bu miktar normal olarak 24 saatte l gr dolayındadır. Fosfatüri, hiperparatiroidizmde ya da paratiroit hormonu verildikten sonra, bazı iskelet hastalıklarında, kimi zaman da özel psikolojik uyanlardan sonra artar; hipo-paratiroidizmde ya da raşitizmde (bağırsakta yetersiz fosfor emilimine bağlı olarak) azalır. Tek bazlı fosfatlar genellikle idrarda asit tepkimeye yol açar ve çökme eğilimi göstermez; öte yandan çift bazh ve üç bazlı fosfatlar alkali tepkime verir ve İdrarda çöker. Böylece idrar bulamklaşır, beyazımsıdır, trifosfat kristali ve amorf çökelti oluşur. Bu durum fosfatların idrarla atılımının arttığı hastalıklarda İdrar yollarında kolayca taş oluşumuna neden olur.