Hipofizden salgılanan hormon. Erkekte ve dişide benzer bir protein yapısı taşır. Lütein yapıcı hormonla (LH) birlikte yumurtalığın ve erbezinin işlevlerine katkıda bulunur. Kadında yumurtalık foİİküllerinin olgunlaşmasını, erkekte spermatozoonlann üretimini ve olgunlaşmasını uyanr. Menopozda (bazen âdet kanamalarının bütünüyle durmasından önce), aynca erkekte Klinefelter ve kadında Turner sendromlannda FSH değerleri artar. Bu sendromların ilkinde üç cinsel kromozomun bulunmasına bağlı kromozom değişikliği, ikincisinde İse iki yerine tek bir X kromozomunun bulunmasıyla belirlenen kromozom bozukluğu söz konusudur. İnceleme kanda yapılır. Ergenlik öncesi dönemde ve hi-pofiz yetersizliğine bağlı hipogonadizmde(*) düşük FSH değerleri gözlenir. Referans değerleri: Erişkin yaştaki erkekte 1-14 mUI/ mi; kadında foliküler evrede 3-12 mUI/ml; yumurtalama öncesi doruk noktasında 8-22 mUI/ml, san cismin oluştuğu evrede 2-12 mUI/ml, menopozda 35-200 mUI/ml.