Canlı organ ve dokulann işlevlerini İnceleyen bilim dalı.