Organizmaya yabancı, canlı olmayan, yaşamsal olayları etkileyecek güçte maddelerin yol açtığı belirtiler. En-toksikasyon kavramı organizmaya küçük dozda toksik maddelerin girmesini anlatır. Bozuk besinlerin alınması besin entoksikasyonu nedenidir. Organizmaya zararlı olabilen ilaçlar da entoksikasyona yol açar (ilaç entoksikasyonu). Toksinlerin etkisi, alınan zehrin niteliğine, emiüm yoluna ve etki yerine göre değişir.