Mide salgısını ve hareketlerini ketleyen ve incebağırsak mukozasında üretilen hormonların ortak adı. Entero-glükagon, sekretin, gastrik inhibitör peptit (GIP), pank-reozimin, vazoaktif intestinal peptit (VIP) bu hormonlar arasında sayılabilir. Enterogastronlar bağırsak mukozası hücreleri arasına serpiştirilmiş iç salgı hücreleri tarafından salgılanır; enterogastronlann salgılanması bağırsağa sindirim ürünlerinin (özellikle lipitlerin) ve mide sıvısının geçmesinin yol açtığı asitleşme sonucunda uyarılır.