Beynin iltihabi lezyonu. iki evresi vardır; İlki iltihap, ikincisi ise onarım evresidir ve sinir dokusunun gliya hücrelerinin tepkisine bağhdır. Bu, genel bîr tanım olmakla birlikte tüm ensefalit tiplerini kapsadığından çok kullanılmaktadır. Enfeksiyon kökenli olmayan biçimler de, klinikte "ensefalit" olarak tanımlanmaktadır. Klinik sınıflandırma ile çeşitli ensefalit tipleri tanımlanmıştır. Akut ensefalitler, bozmaddeye yerleşen virüslerle oluşur (polyoensefalit). Paraenfeksİyöz ensefalitler, sinir dokusunun hastalık etkenlerine karşı gösterdiği alerjik tepkimeye bağlıdır. Genellikle bu tepki omuriliği de içerir (ensefalonüyelit/beyin-omurilik iltihabı); hastalığın bazı biçimlerinde (polyoensefalitler) bozmad-de, bazılarında (lökoensefalitler) ise akmadde tutulur. Metastatik ensefahtlerde birçok küçük iltihabi odak söz konusudur. Pürülan ensefalitlerde ise beyin dokusunda irin yapıcı (piyojen) mikroplara bağlı olarak apseler oluşur. Hemorajik ansefalitler yalancı (pseudo) ensefalitler olarak da kabul edilir ve kanamaya bağlı beyin hastalıkları başlığı altında incelenir. Frengi ensefalitleri frengiye bağlı olarak gelişir.