Damar duvarındaki lezyonlar nedeniyle iç boşluğu daralmış atardamarların devamlılığım sağlamak amacıyla uygulanan cerrahi girişim, Ağır damar sertliği lezyonlarında uygulanan bu girişim atardamar duvarında yapılan bir keşiden sokulan ve damar boşluğunda hareket ettirilen bir aletle gerçekleştirilir. Bir "tirbuşon" görevi gören bu alet yardımıyla damar iç gömleğinin kan akımını engelleyen lezyonlu bölümü çıkartılır.