Bir merceğin kırma gücünü belirleyen ölçü birimi. Bir diyoptrilik kırma gücüne sahip merceğin odağı optik merkezinden l m uzaklıktadır. Bu uzaklık iki diyoptriye sahip bir mercek için 50 cm'dir.