Dişlerin ve dişlere yakın dokuların hastalıklarını inceleyen tıp dalı. Diş hekimliğinin bir dalı olan koruyucu diş hekimliği çürük dokuların çıkartılması ve bozulan kısımların uygun dolgu maddeleriyle doldurulmasıyla dişin sağlıklı bölümlerinin kurtarılmasını amaçlar. Endodonti dişözü (pulpa) hastalıklarının tedavisiyle ilgilenir. Dişözünün tümünün ya da bir bölümünün korunmasını sağlar. Endodontide dişkökü kanallarına yapılan dolgularla dişin çekilmesi önlenebilir. Dİş hekimliğinin önemli bir dalı da ortodontidir. Ortodonti, gelişim çağında dişlere takılan gereçlerle dişlerdeki biçim bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılan tekniklerin tümünü kapsar. Diş cerrahisinde yaygın olarak altçene kemiklerine tutturulmuş ya da hareketli protezler kullanılır. Bu protezlerin yapımı ise odonto-tekniğin konusudur.