Alternatif isimleri

İnsulin C-peptid; Bağlayıcı peptid insülin: Proinsülin c-peptid

C-peptid testinin neden yapılması istenir?

Eğer doktorunuz pankreasınızda ki beta hücrelerinde üretilen insülinin seyrini takip etmek ve hipogliseminin sebeplerini saptamak istiyorsa bu testin yapılmasını isteyecektir. 

C-peptid testini ne zaman yaptırmanız gerekir?

Öncelikle bu test diyabet hastalığınız olduğunda istenen bir testtir. Eğer doktorunuz vücudunuzun yeterli miktarda insülin üretip üretmediğini ya da ağızdan alınan ilaçları artık insülin enjeksiyonları ya da insülin pompasıyla alınması gerektiğinin vaktinin gelir gelmediğini saptamak için bu test istenir.

C-peptid testi için herhangi bir hazırlık yapmanıza gerek var mıdır?

Bu testin yapılmasından önce aç olup olmamanız gerektiği konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

İlaçlardan sonra insülin pompası ile insülin almam gerektiği zaman C-peptid testini de yaptırmam kesin olarak gerekli midir?

Evet, bu testi yaptırmanıza da gerek duyulabilir. Vücudu yeterince insülin üretmeyen kişilerde insülin pompasının kullanımı tavsiye edilir. Bazen tedavinizin başlangıç aşamasında beta hücrelerinizin ne durumda olduğunu saptamak ve halen daha insülin üretiminin nasıl olduğunu belirlemek için sizden C-peptid testini yaptırmanız istenir.

Başka hangi durumlarda C-peptid testinin yapılması istenir?

Günümüzde yavaş yavaş C-peptidin vücuttaki görevi anlaşılmaya başlanmıştır. Avrupa’da ise tip 1 diyabet hastalarına C-peptid tedavisi uygulamaya başladılar.