Burnun uzunluğu ve genişliği arasındaki oran. Yüzde olarak belirtilir. Bu endekse göre burunlar, dar burun (endeksi 70'in altında), geniş burun (endeksi 85'İn üstünde), orta genişlikte burun (endeksi 70 ile 85 arasında) olarak sınıflandırılır. Bu değerlendirme kafatası üzerinde yapılıyorsa endeks burun boşluğunun ön açıklığının en geniş yeri ile ön burun çıkıntısından alın-burun bağlantı noktasına kadar olan dikey mesafe arasındaki oran temel alınır (kraniyometrİk burun endeksi). Buna göre yukarıda tanımlanan üç grup sırasıyla 48 ve daha altı, 53 ve daha üstü, 48 ve 53 arası olarak ayrılir. Burun endeksi, burnun biçimi gibi, insan ırklarının sınıflandırılmasında kullanılan bu ölçüttür.