Genel anlamda, değişik yapıdaki patolojik süreçlerle bağlantılı olarak, bir organın ya da anatomik yapının işlevinin ağır derecede bozulmasını ya da durmasını belirten terim. Bir eklemin hareketlerinin engellenmesi eklem bloku; kalp kasım kasan uyarı ve bu uyarıyı ileten yapıların herhangi bir noktada engele uğraması kalp bloku; böbrek dokusunun ağır lezyonlanna bağlı olarak idrar çıkarmanın durması böbrek bloku olarak adlandırılır.