Ersuyunda hiç sperma bulunmaması. Kısırlığa yol açan bu durum erbezinde (teslis) sperma üreten hücrelere zarar veren ya da spermanın olgunlaşma sürecini bozan etkenlerden kaynaklanır, tçsalgı sisteminin hastahk ve bozukluklan, tümör tedavisinde hücre öldürücü ilaçlar kullanılması, hormon tedavileri, kriptorşidizm (erbezle-rinin doğuştan torbaya inmemiş olması), orşit (erbezi iltihabı), spermatik kordon toplardamarlanndaki varise bağlı şişlik, erbezlerinde travmaya bağlı doku gerilemesi, zehirli maddeler ya da iyonlaştırıcı ışınlara maruz kalma azospermiye yol açabilir. ,