Göğüs boşluğunda omurganın sağ yanı boyunca uzanan toplardamar. Bu toplardamar karın boşluğundaki sağ yükselen bel toplardamanndan çıkar, diyaframı geçer ve son 9 ya da 10 kaburgalararası toplardamarın kanını aldıktan sonra öne doğru ilerleyerek sağ bronşun üstünden geçer ve üst anatoplardamara katılır. İlk 6 ya da 7 sol kaburgalararası toplardamar iki toplardamar gövdesinde birleşir (üst küçük azigos toplardamar ve alt küçük azigos toplardamar ya da hemiazigos) ve daha sonra asıl azigos toplardamarına açılır.