Havale nöbetinin hemen öncesindeki evre. Sinir sisteminde uyarılmanın başlangıcındaki hareket ya da duyularla ilgili belirtiler sara nöbetine yol açan uyarıların beynin hangi merkezlerinden çıktıklarını gösterir. Aura genellikle birkaç saniye sürer. Aynı hastada her zaman benzer özellikler taşıdığından bunların ortaya çıkması hasta için bir uyan olabilir. Ama bütün sara nöbetlerinden önce aura görülmez. Aura belirtileri çok çeşitlidir. Bunlar arasında vücudun bir bölümüyle sınırlı, seğirmeler ya da küçük hareketler, değişik bölümüyle sınırlı küçük hareketler; değişik görsel, işitsel, koku duyumları; karıncalanma ve dokunma duyusuda değişiklik; kendini iyi hissetmeme, ruhsal çöküntü, İç sıkıntısı, korku ya da tam tersine neşe ve kendini çok iyi hissetme sayılabilir.