Mide ve bağırsağın kas duvarlarında yer alan miyelinsiz sinir lifleri ağı. Değişik boyutlardaki liflerden oluşur. Liflerin kesiştiği noktalarda küçük sinir düğümleri (gangliyon) bulunur. Aurbach ağının lifleri bağırsakların hareketlerini düzenler. Bu ağ aracılığıyla bağırsak refleksi gerçekleşir. Bağırsak duvarı gerildiğinde, gerilen bölgede sığamsı dalgalanma hareketi başlar. Bu hareket bağırsak-sonuna doğru ilerler. Bağırsak refleksinde rol oynayan alıcılar mukozada yer alır. Bu alıcılar bağırsaktaki sinir ağının nöronlarını (sinir hücresi) uyararak düz kasların kasılması sağlar.