Anatomik yapılarda geçişi engelleyen darlıklara yol açan doğumsal oluşum bozukluğu. Atreziler en çok sindirim kanalında, özellikle de yemek borusu, onikipar-makbağırsağı, safra yolları, kalınbağırsak ve rektum ve makatta görülür. Bu olgularda anatomik yapı bir zarla kapalı olabilir ya da aniden daralıp iç boşluğu olmayan lifsİ bağdokudan oluşmuş bir kordona dönüşebilir. Günümüzde zamanında yapılan cerrahi girişimlerle birçok atrezi biçimi düzeltilmekte, etkilenen organa normal anatomik ve işlevsel özellikleri yeniden kazandırılmaktadır.