İlk boyun omuru. Adını işlevsel Özelliğinden alır ve Yunan mitolojisinde Atlas'ın omuzlan üzerinde dünyayı taşımasını anımsatacak biçimde başı destekler. Bu omur diğerlerinden farklı bir yapı kazanmıştır. Gövdesi yoktur. Ön ve arkada birer kemerle birleşen iki yan parçadan oluşur. Yan parçalanmn herbirinde iki eklem yüzeyi vardır. Bunlar üstte ve altta yer alır. Üsttekiler artkafa (oksipital) kemiğinin yumru biçimindeki çıkıntılanna, alttakiler ise ikinci boyun omuru olan eksene eklemlenir. Ön kemerin orta boşluğa bakan yanında küçük bir eklem yüzeyi daha yer alır. Bu yüzey eksenin dişsi çıkıntısına eklemlenir. İki yan parça İle ön ve arka kemerlerin oluşturduğu omur deliğinden ise omurilik geçer.