Beyin yapılarının doğumsal ya da edinilmiş lezyonlan-na bağlı nörolojik hastalık. Başın, yüzün ve kolların istemsiz hareketleriyle belirir. Bu hareketler yavaş ve sürekli olup yalnızca uykuda kesilir. Hareketlerin ritmi ve birbirini izlemesi bakımından farklılıklar görülür. Ama aynı hastada değişmeyen bir biçimde yineler ve yüz kasları etküenmişse yüzde alışılmamış, maskeyi andıran bir ifade ortaya çıkar. Yüz kaslarının atetozdan etkilenmesi yutmayı güçleştirebilir.