Hastada ateşin geçici olarak yükseltilmesi esasına dayanan bir tedavi biçimi. Bu tedavi, farklı proteinlerden meydana gelen bir çözeltinin, koloidal metallerin, aşı ya da bakteri ürünlerinin zerk edilmesi ya da fiziksel yöntemlerle (sıcak banyolar) yapılır. Artık kullanılmayan bu tedavi yöntemi eskiden alerjik hastalıkların ve frenginin bazı biçimlerinde uygulanmaktaydı.