Vücut sıcaklığının artması. Vücut sıcaklığını düzenleyen mekanizmaları etkileyen olumsuz gelişmeler ateşe yol açar. Normal insan vücudunun sıcaklığı 36,5°C-37,4ÛC arasında değişir ve ortalama 37ÛC kabul edilir. Normal koşullarda da sıcaklığın ölçüldüğü noktaya, ölçüm saatine, yaşa (Örneğin yenidoğamn sıcaklığı eriş-kinlerdekine göre 1°C yüksektir) ve kas etkinliğine bağlı olarak değişiklikler görülebilir. Vücut sıcaklığının çok küçük oynamalar dışında sabit kalması bazı mekanizmaların eşgüdümlü çalışmasıyla gerçekleşir. Bu mekanizmaları beynin hipotalamus bölgesindeki ısı merkezleri düzenler. Isı merkezlen ısının üretimi ve dağılımını denetleyerek vücut sıcaklığının belirli bir düzeyde kalmasını sağlar. Isının üretimi ile dağılımı arasındaki dengelerin bozulması sonucu ortaya çıkan ateş değişik etkenlere bağlıdır. Bakteri ve virüsler, kökenli maddeler, içsalgı sistemini ilgilendiren hastalıklar, beyin kanaması ya da tümör gibi sinir merkezlerinde lezyonlar, doku yıkımından oluşan protein türevi maddeler ve zehirlenmeler ateşe yol açar. Ateş çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Sürekli ateşte yüksek vücut sıcaklığı gün boyu l°C'yi aşmayan bir değişiklik gösterir. Bacaklı ateşte vücut sıcaklığı günde l°C'yi aşacak ölçüde değişir; ama hiçbir zaman normal düzeye inmez. Aralıklı ateşte vücut sıcaklığı zaman zaman normal düzeye iner. Başka bir deyişle vücut sıcaklığı belirli aralıklarla yükselir. Tekrarlayan eteşte vücut sıcaklığı kademeli olarak yükselir; belirli bir düzeyde kaldıktan sonra normale iner. Hafif ateş günlerce sürebilir. Fazla yükselmeyen (37,5°C-38°C arasında seyreder) bir ateştir.