Atardamar duvarının İç yüzeyini döşeyen endotelin altında lipit birikmesiyle oluşan patolojik değişiklik. Bu birikim san renkte ve birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen irilikte bir plağın oluşmasına neden olur. Bu plak endotelin kalınlaşmasına ve atardamar boşluğunun daralmasına yol açar. Ateromlar, ate-rosklerozun(*) temel bulgularından biridir ve özellikle hastalığın en çok görüldüğü bölgelerde gelişir. Bu bölgeler arasında aort, geniş atardamarlar, beyin, koroner ve uyluk atardamarları sayılabilir. Etkilenen atardamarlarda ateromlar değişik gelişim evrelerinde bulunur. Bazen ateromu Örten endotel yırtılır. Böylece daha sonra pıhtıyla örtülecek yaralar açılır. Ateromlar kendi başlarına ya da endotel yırtılması sonucunda atardamar boşluğunda tıkanmaya yol açabilir. Bazı olgularda tıkanan damarların beslediği dokularda Önemli bozukluklar ortaya çıkabilir.