Bir ya da her iki meme basınının bulunmamasıyla ortaya çıkan oluşum bozukluğu. Ender rastlanan bu durumun ötesinde meme dokusu da bulunmayabilir (bak. amasti).