İstemli kas hareketlerinde eşgüdüm bozukluğu. Bu hareketleri denetleyen değişik mekanizmalarla ilgili bozukluklar sonucu gelişir. Çeşitli sinir mekanizmalannın birlikte çalışmasıyla düzenlenen istemli hareketler, düzenli ve etkili bir sonuca ulaşacak biçimde yapılır.