Astrosit denen stroma hücrelerinin çoğalması ile oluşan sinir dokusu tümörü. Astrositler sitoplazmalannm çeşitti uzantılar yapması nedeniyle yıldıza benzer bir biçimdedir. Astrositomlar merkez sinir sisteminin en yaygın tümörleri arasında yer alırlar; beyin yarıkürelerinde (özellikle erişkin kişilerde), beyin gövdesinde ya da beyincikte (daha çok çocuk ve ergenlerde) ve hatta omurilikte ortaya çıkabilirler. Genellikle yavaş büyüyen tümörlerdir. Çevrelerindeki sinirsel dokuya yayılan tümörler kafaiçİ basınç artışı ya da sinirsel yapıların yıkımına bağlı olan çeşitli belirtilere yol açarlar. Kötü huy-luluk derecesi, tutulan dokunun histolojik özellikleri ile bağlantılı olarak çok değişkenlik gösterir. Gelişimi daha iyi olan biçimleri, özellikte çocuklarda görülen ve beyincikten çıkan tipleridir.