Kornea (saydamtabaka) yüzeyindeki bir bozukluk sonucu oluşan gözün kırma kusuru; bu nedenle parlak, ışıklı bir noktanın görüntüsü, retina (ağtabaka) üzerine düşmez. Bu olay, korneadan geçen paralel ışınların tek ve nokta biçiminde bir odakta birleşmeyip, iki farklı düzlemde yer alan biri ötekine dikey iki çizgisel odak üzerine düşmeleri ile oluşur. Değişik olgularda iki odak retinanın farklı bölgelerindedir: Biri retinanın üstünde, öteki arkasında (basit hipermetrop astigmatizm); her ikisi de retinanın arkasında (birleşik hipermetrop astigmatizm); biri retinanın üstünde öteki önünde (basit miyop astigmatizm); her ikisi de retinanın Önünde (bileşik miyop astigmatizm); biri retinanın önünde, öteki arkasında olabilir (karışık astigmatizm). Astigmatizm silindir kenarlı mercekler ya da silindir kenarlı ve küresel merceklerin birlikte kullanılmasıyla düzeltilir. Bak. akomodasyon.