Küf mantarı cinsi. Bu mikroskopik yapıdaki mantarlar normal koşullarda hastalık etkeni değildir. Ama solunum yoluyla bu mantarın sporlarının büyük miktarda alınmasına ya da uzun süren hastalıklara ve vücut direncini azaltan tedavilere (örneğin steroİt grubu hormonlar ya da tümör ilaçlanyla sürdürülen tedaviler) bağlı olarak vücut savunması zayıflayan kişilerde as-pergilloz denen ağır ve yaygın enfeksiyonlar görülebilir. En çok etkilenen organ akciğerdir. Enfeksiyon burada apse, pnömoni (zatürree) ve bronkopnömoniye (bronş-akciğer iltihabı) neden olur. Akciğerde odaklanan enfeksiyon birçok organda apselerin oluşmasına yol açar. Akciğere yerleşip gelişen mantar aspergillom denen beyaz kütleler oluşturarak, verem kavernleri (akciğerlerde vereme bağlı olarak oluşan oyuklar), bronşektazi (bronş genişlemesi) gibi patolojik oluşumlara da yol açabilir. Ayrıca kalp cerrahisi girişimlerinden sonra bu mantara bağlı endokardit (kalp iç zarı iltihabı) gelişebe-lir. Aspergillozun özellikle kulak yolunda görülen deri tipi de vardır (otomikoz).