Salgı bezlerinin işlevsel birimim oluşturan çok küçük anatomik yapı. Pankreas asinüsü bir grup salgı bezi hücresi ve bir boşaltım kanalından, karaciğer asinüsü por-tal alanı (kanalı) çevreleyen doku bölümünden oluşur. Akciğer asinüsüne bronşiyol İle birlikte hava keseciği kanalları ve hava kesecikleri (alveol) girer.